Απάντηση για το θέμα την Αντιδημαρχίας Λεμεσού

January 18, 2012. Posted under Ανακοινώσεις

ΜΕ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Με ασύστολα ψεύδη και ανακρίβειες τόσο ο κ. Δήμος Θωμά στην ανακοίνωση που προώθησε στα Μ.Μ.Ε με την ιδιότητά του σαν Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού, όσο και ο κ. Γιάννης Αρμεύτης στην δική του γραπτή δήλωση προς τα Μ.Μ.Ε προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και συγκεκριμένα αναφέρω τα ακόλουθα:

 • Ούτε ο κ. Θωμά, ούτε ο κ. Αρμεύτης αναφέρουν αυτούσιο τον Κανονισμό 17 των Κανονισμών που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή του ΔΗ.ΚΟ για την επιλογή του υποψήφιου Αντιδημάρχου που είναι ο ακόλουθος:«17. Η επιλογή του Αντιδημάρχου, του Αρχηγού της Δημοτικής Ομάδας και των Αξιωματούχων Σχολικής Εφορίας γίνεται συναινετικά από την εκάστοτε Δημοτική Ομάδα, αφού συνεκτιμηθούν η κομματική προσφορά και ιδιότητα, οι σταυροί προτίμησης και η αρχαιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, διαμορφώνεται εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο συμμετέχουν οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο/οι Πρόεδρος/οι, ο Αντιπρόεδρος/οι και ο Γραμματέας/εις της/των Τοπικής/ών Επιτροπής/ών που ανήκουν στο συγκεκριμένο Δήμο, η Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής, τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην οικεία Επαρχία. Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία και λαμβάνεται απόφαση με απλή πλειοψηφία». (η υπογράμμιση δική μου)
 • Ούτε ο κ. Θωμά ούτε ο κ. Αρμεύτης αναφέρουν ότι πληρώ τουλάχιστον τα μετρήσιμα κριτήρια του Κανονισμού 17, δηλαδή ότι είμαι πρώτη σε σταυρούς προτίμησης για δεύτερη συνεχή εκλογική διαδικασία (αυτή τη φορά με διαφορά 84 ψήφων από τον κ. Αρμεύτη) και ότι έχω περισσότερες θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού από τον κ. Αρμεύτη. Ούτε στην κομματική μου προσφορά και ιδιότητα αναφέρονται.
 • Ούτε ο κ. Θωμά ούτε ο κ. Αρμεύτης αναφέρουν ότι εγώ εισηγήθηκα για σκοπούς συναίνεσης να μοιραστεί η θητεία και να διεκδικήσω το πρώτο μισό και ο κ. Αρμεύτης το δεύτερο, δίνοντας τους μάλιστα από τώρα την επιστολή παραίτησής μου στην περίπτωση που εκλεγόμουν, εισήγηση την οποία απέρριψε ο κ. Αρμεύτης επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις ικανότητές του.
 • Για την εισήγηση για διαμοιρασμό της θητείας η ανακοίνωση του κου Θωμά βρίσκεται σε αντίφαση με τη γραπτή δήλωση του κου Αρμεύτη καθότι ο κ. Θωμά στην ανακοίνωση του ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού αναφέρει ρητά ότι «έγινε πρόταση για διαμοιρασμό της θητείας μεταξύ τους την οποία αποδέχτηκαν και οι δύο, με την διαφορά ότι η κα Τσολάκη επέμενε να είναι αύτη Αντιδήμαρχος για το πρώτο ήμισυ της θητείας, ενώ ο κ. Αρμεύτης αντιπρότεινε να γίνει κλήρωση μεταξύ τους κάτι όμως που δεν αποδέχθηκε η κα Τσολάκη» ενώ ο κ. Αρμεύτης στη γραπτή του δήλωση αναφέρει ρητά ότι «είναι αληθές ότι απέρριψα τη λογική του διαμοιρασμού της θητείας του Αντιδημάρχου.» Από αυτήν τη δήλωση του κου Αρμεύτη φαίνεται ξεκάθαρα ότι αρνήθηκε την εισήγηση για διαμοιρασμό της θητείας και ως εκ τούτου δεν ετίθετο θέμα ποιος θα ήταν πρώτος και ποιος δεύτερος.
 • Ο κ. Θωμά απέκρυψε ότι μετά την άρνηση του κου Αρμεύτη για διαμοιρασμό της θητείας ο κ. Θωμά μαζί με άλλα 2 στελέχη της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού αποφάσισαν χωρίς να συγκαλέσουν συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής και χωρίς να ενημερώσουν το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος, να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία που αναφέρεται στον Κανονισμό 17.
 • Ο κ. Θωμά απέκρυψε ότι ενημέρωσε τα συνεργαζόμενα με το ΔΗ.ΚΟ κόμματα ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ ότι υποψήφιος από το Δημοκρατικό Κόμμα για τη θέση του Αντιδημάρχου Λεμεσού θα είναι ο κ. Αρμεύτης, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως την Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού και προτού συνεδριάσει το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος, η συνεδρίαση του οποίου ήταν ήδη προγραμματισμένη για αυτό το θέμα 2 μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για την εκλογή του Αντιδημάρχου.
 • Στην ανακοίνωσή του ο κ. Θωμά αναφέρει μεν την προσπάθεια στελεχών του Κόμματος και του ίδιου του Προέδρου για να επιτευχθεί συναίνεση αλλά δεν αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Κόμματος στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου στην οποία παρευρέθηκε και ο κ. Θωμά είπε ξεκάθαρα ότι βάσει των κριτηρίων που ο Κανονισμός 17 θέτει θα ήταν ηθικά ορθό να ήμουν εγώ υποψήφια Αντιδήμαρχος και όχι ο κ. Αρμεύτης. Επίσης ο κ. Θωμά δεν αναφέρει ότι το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή επίσημη υποψηφιότητα και ότι εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Κόμματος να συναντηθεί μαζί μου και με τον κ. Αρμεύτη προκειμένου να επαναφέρει και να επιβάλει την εισήγησή μου για διαμοιρασμό της θητείας διεκδικώντας εγώ το πρώτο μισό της θητείας.
 • Στην ανακοίνωσή του ο κ. Θωμά δεν αναφέρει ότι παρόλες τις προσπάθειες για συναίνεση από εμένα, το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος και τον ίδιο τον Πρόεδρο του Κόμματος ο κ. Αρμεύτης ηρνείτο πεισματικά να αποδεχθεί τον διαμοιρασμό της θητείας έστω και αν δεν πληρούσε τα κριτήρια που το ίδιο το Κόμμα θέτει για να νομιμοποιείται να διεκδικεί την Αντιδημαρχία.
 • Ο κ. Θωμά απέκρυψε ότι μερικές ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για την εκλογή Αντιδημάρχου ο Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού με επιστολή του την οποία απέστειλε μέσω φαξ και απευθυνόταν στους Δημοτικούς Συμβούλους ΔΗ.ΚΟ στον Δήμο Λεμεσού ενημέρωνε ότι επίσημη υποψηφιότητα είναι αυτή του κου Αρμεύτη και αυτό κατά παράβαση της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου για διαμοιρασμό της θητείας και για διεκδίκηση του πρώτου μισού από εμένα.
 • Ο κ. Θωμά εξέδωσε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση χωρίς να ενημερώσει τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού.
 • Ο κ. Αρμεύτης μεταξύ άλλων δυσφημιστικών για εμένα ισχυρισμών αναφέρεται και σε «αδιαφανείς μεθοδεύσεις και προσυνεννοήσεις έξω από τον φυσικό χώρο όπου διεξάγεται η πολιτική του ΔΗ.ΚΟ, τα θεσμικά όργανά του». Μα αν έκανα οποιεσδήποτε προσυνεννοήσεις με άλλο χώρο θα εξασφάλιζα και κάποια ανταλλάγματα. Απεναντίας ανεξαρτητοποιήθηκα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην ουσία είμαι η μόνη ζημιωμένη από αυτήν την εξέλιξη.

Ερμηνεύοντας τον Κανονισμό 17, θεωρώ ότι τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας ήταν υποχρεωμένα να λάβουν υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω (κομματική προσφορά και ιδιότητα, σταυροί προτίμησης και αρχαιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση) και να επιλέξουν συναινετικά το άτομο το οποίο θα διεκδικούσε την Αντιδημαρχία. Εάν ο κ. Αρμεύτης συμμορφωνόταν με αυτά τα κριτήρια και τα σεβόταν δεν θα χρειαζόταν να διεξαχθούν εκλογές ανάμεσα σε 78 εκλέκτορες αφού αυτά τα κριτήρια τα πληρούσα μόνο εγώ. Εκλογές διεξήχθησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2011 στις οποίες αναδείχθηκα πρώτη σε σταυρούς προτίμησης. Γιατί θα έπρεπε να αγνοηθεί το αποτέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών και η λαϊκή βούληση και να διεξάγονταν άλλες εκλογές στις οποίες θα ψήφιζαν 78 άτομα; Μήπως για να αναδεικνυόταν ο κ. Αρμεύτης ώστε να είναι «ντε και καλά» υποψήφιος Αντιδήμαρχος χωρίς όμως να πληροί τα κριτήρια που έθεσε το ίδιο το Κόμμα; Έτσι αντιλαμβάνονται τη Δημοκρατία ο κ. Αρμεύτης και ο κ. Θωμά;

Είναι πολύ λυπηρό για προσωπικά συμφέροντα και για την εξυπηρέτηση προσωπικών ατζέντων να παραβιάζονται παράφορα οι Κανονισμοί του Κόμματος.

Ένιωσα και νιώθω πολύ προσβεβλημένη από τη συμπεριφορά τόσο του κου Αρμεύτη όσο και του κου Θωμά και κάποιων άλλων στελεχών του ΔΗ.ΚΟ.

Με όλα αυτά που συνέβησαν και ιδιαίτερα μετά από την άκρως προσβλητική στάση του κου Αρμεύτη απέναντί μου, μου ήταν αδύνατον να τον ψήφιζα. Έτσι ανεξαρτητοποιήθηκα. Γιατί όπως δήλωσα δεν μπορώ να προσποιούμαι ούτε να κρύβομαι πίσω από τη μυστική ψηφοφορία.

Όταν και αν τα στελέχη του ΔΗ.ΚΟ αποφασίσουν να σέβονται και να εφαρμόζουν το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Κόμματος, όταν τα συλλογικά του όργανα συνεδριάζουν τακτικά και όπως πρέπει και όταν σταματήσουν να λειτουργούν ετσιθελικά κάποιοι που κατέχουν θέσεις εξουσίας στο Κόμμα εξυπηρετώντας προσωπικά συμφέροντα και ατζέντες, τότε ίσως να επιστρέψω στο ΔΗ.ΚΟ, αν βέβαια θέλουν να με δεχθούν πίσω.

Δυστυχώς αναγκάζομαι να κινηθώ και νομικά εναντίον τόσο του κου Αρμεύτη όσο και του Δημοκρατικού Κόμματος και του κου Θωμά με την καταχώρηση αγωγών για λίβελλο γιατί με τις γραπτές τους δηλώσεις δημιούργησαν στην κοινή γνώμη την εντύπωση ότι αδικαιολόγητα διεκδικούσα τη θέση του Αντιδημάρχου σαν υποψήφια του ΔΗ.ΚΟ, ότι δεν πειθάρχησα με τους Κανονισμούς του Κόμματος, ότι είμαι αδιάλλακτη, ασυμβίβαστη, υποχθόνια και ένας κακός άνθρωπος. Στην περίπτωση που αυτές οι αγωγές πετύχουν οι αποζημιώσεις που θα λάβω θα δοθούν για τη λειτουργία των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου Λεμεσού (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ελεύθερα Χέρια και Κοινωνική Εργασία στον Δρόμο).

Έκανα πάρα πολλές υποχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η συναίνεση αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα.

Πραγματικά λυπούμαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα αλλά αρνούμαι την επίρριψη ευθυνών σ’ εμένα. Λυπούμαι που με αυτά και με άλλα το ΔΗ.ΚΟ συρρικνώνεται όλο και περισσότερο.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Μόλις αντιλήφθηκα ότι ο κ. Αρμεύτης επιθυμούσε να διεκδικήσει την Αντιδημαρχία Λεμεσού σαν υποψήφιος του ΔΗ.ΚΟ, είχα κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με τον ίδιο όσο και με τον κ. Δήμο Θωμά και τον κ. Άγγελο Βότση οι οποίοι για λόγους τους οποίους ακόμα δεν έχω αντιληφθεί επέμεναν ότι θα έπρεπε να είναι ο κ. Αρμεύτης υποψήφιος Αντιδήμαρχος από το ΔΗ.ΚΟ.

Στις 30/12/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δημοτικής Ομάδας με τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Οργανωτικό Γραμματέα της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού, στην οποία ο κ. Αρμεύτης επέμενε να είναι υποψήφιος Αντιδήμαρχος όχι γιατί πληρούσε τα κριτήρια αλλά όπως ανέφερε ήταν θέμα ικανοτήτων, δηλαδή με θεωρούσε ανίκανη να αναλάβω αυτήν τη θέση.

Αδιαμφισβήτητα πληρώ τα 2 μετρήσιμα κριτήρια που είχε θέσει το Κόμμα, δηλαδή είμαι πρώτη σε σταυρούς προτίμησης και η αρχαιότερη στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού από την Ομάδα του ΔΗ.ΚΟ. Επιπλέον είμαι η μοναδική γυναίκα που εκλέγηκε με το ψηφοδέλτιο του ΔΗ.ΚΟ στη μείζονα Λεμεσό. Όσον αφορά την προσφορά μου στο Κόμμα και τις κομματικές μου ιδιότητες διετέλεσα για 2 θητείες μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, για 2 θητείες Επαρχιακός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού, Αντιπρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ (Παγκύπρια), Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Γ.Ο.ΔΗ.Κ Λεμεσού και Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ στον Δήμο Λεμεσού. Η δε προσφορά μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι γνωστή τόσο σαν Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας όσο και σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας. Νιώθω άβολα να αναφέρομαι στην προσφορά μου γιατί αυτήν μόνο ο κόσμος μπορεί να την κρίνει, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω προς αποκατάσταση της αλήθειας και του ονόματός μου.

Για σκοπούς συναίνεσης, έστω και αν ένιωθα ότι αυτό ήταν και πάλι άδικο, εισηγήθηκα στον κ. Αρμεύτη να μοιράσουμε τη θητεία δηλαδή να διεκδικήσω τη θέση του Αντιδημάρχου για το πρώτο μισό της θητείας και εάν εκλεγόμουν, να παραιτούμουν γραπτώς στα δυόμιση χρόνια (δήλωσα ότι θα υπέγραφα από τώρα σχετική επιστολή παραίτησης και θα την έδινα στον πρόεδρο της Ε.Ε. κ. Δήμο Θωμά) και στη συνέχεια να διεκδικούσε ο κ. Γιάννης Αρμεύτης. Με τον ίδιο τρόπο θα ανταλλάσσαμε και την αρχηγεία της Δημοτικής Ομάδας. Ο κ. Αρμεύτης δήλωσε ότι ήθελε χρόνο να σκεφθεί την εισήγησή μου και έτσι κληθήκαμε και πάλι από τον κ. Δήμο Θωμά σε νέα σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3/1/2012. Ο κ. Αρμεύτης δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την εισήγησή μου (για διάφορους λόγους τους οποίους αναφέρει στη δική του γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την εκλογή του Αντιδημάρχου Λεμεσού) και εισηγήθηκε η επιλογή του υποψήφιου Αντιδημάρχου να γίνει με κλήρωση, εισήγηση την οποία απέρριψα γιατί θεωρώ ότι ένα σοβαρό κόμμα δεν θα πρέπει να καταφεύγει σε τέτοιου είδους διαδικασίες ειδικά όταν το ίδιο θέτει κάποια κριτήρια για την επιλογή Αντιδημάρχου. Τότε ο κ. Δήμος Θωμά ανέφερε ότι μετά από αυτήν την εξέλιξη θα έπρεπε να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός 17.

Δυστυχώς δεν είχα άλλη επιλογή από του να αρνηθώ για τα καπρίτσια του οποιουδήποτε να μπω στη ψυχοφθόρο διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη υποψήφιου Αντιδημάρχου και πολύ περισσότερο να ταλαιπωρήσουμε για ακόμα μια φορά το Κόμμα και να φέρουμε στη δύσκολη θέση Στελέχη του να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, τη στιγμή που με βάση τα κριτήρια που οι Ειδικοί Κανονισμοί του Κόμματός μας καθορίζουν και αυτά είναι ξεκάθαρα, τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ στον Δήμο Λεμεσού θα έπρεπε να είχαν ήδη επιλέξει συναινετικά. Πόσο μάλλον όταν για σκοπούς συναίνεσης είχα εισηγηθεί να μοιραστεί η θητεία, εισήγηση η οποία δεν ίσχυε πλέον μετά την άρνηση του κου Αρμεύτη. Επίσης δήλωσα ότι στις εκλογές που θα διεξάγονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού για την ανάδειξη Αντιδημάρχου θα ήμουν υποψήφια σαν Μέλος της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ και επιπλέον δήλωσα ότι δεν δεχόμουν και απαγόρευα να αναγραφή το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του υποψήφιου Αντιδημάρχου για τον Δήμο Λεμεσού.

Προτού συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα του ΔΗ.ΚΟ, ο κ. Δήμος Θωμά δήλωσε ότι επίσημη υποψηφιότητα του ΔΗ.ΚΟ για την Αντιδημαρχία Λεμεσού είναι αυτή του κου Αρμεύτη με τη δικαιολογία ότι αρνήθηκα να μπω στη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών.

Με επιστολή μου ενημέρωσα τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής, της Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού και άλλους αξιωματούχους του Κόμματος, σχετικά με τα πιο πάνω γεγονότα και στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος που πραγματοποιήθηκε 2 μέρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Αντιδημάρχου, ο Πρόεδρος του Κόμματος δήλωσε ότι βάσει των κριτηρίων που οι κομματικοί Κανονισμοί θέτουν για την επιλογή του υποψήφιου Αντιδημάρχου θα ήταν ηθικά ορθό να ήμουν εγώ, θέση την οποία υιοθέτησαν τα περισσότερα Μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου τουλάχιστον όσα τοποθετήθηκαν. Έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν υπάρχει επίσημη υποψηφιότητα από το ΔΗ.ΚΟ για τη θέση του Αντιδημάρχου Λεμεσού και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Κόμματος να συναντηθεί μαζί μου και με τον κ. Αρμεύτη προκειμένου να επαναφέρει και να επιβάλει την εισήγησή μου να μοιράσουμε τη θητεία για σκοπούς συναίνεσης διεκδικώντας εγώ το πρώτο μισό.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα και εκεί ο Πρόεδρος επανέλαβε την άποψή του ότι θα έπρεπε βάσει των κριτηρίων να ήμουν εγώ υποψήφια Αντιδήμαρχος και για σκοπούς συναίνεσης επανέφερε την εισήγησή μου να μοιράσουμε τη θητεία. Ο κ. Αρμεύτης και πάλι αρνήθηκε και ο τότε ο Πρόεδρος τον παρακάλεσε να το σκεφθεί ξανά και να του απαντήσει το πρωί της επόμενης μέρας που ήταν η μέρα της εκλογής Αντιδημάρχου.

Γύρω στις 1:30μ.μ. της επόμενης μέρας ο Πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικώς μαζί μου και μου είπε ότι ο κ. Αρμεύτης ήταν αμετακίνητος και επέμενε ότι εκείνος θα έπρεπε να είναι υποψήφιος Αντιδήμαρχος. Όταν ρώτησα τον Πρόεδρο ποια θα είναι τελικά η επίσημη υποψηφιότητα του ΔΗ.ΚΟ μου ανέφερε ότι θα ανέθετε στον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα του Κόμματος να δει το θέμα και ότι θα μου απαντούσε ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντ’ αυτού, μετά από μερικά λεπτά έλαβα μέσω του φαξ επιστολή από τον Επαρχιακό Γραμματέα ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού κ. Μίλτο Κωνσταντινίδη η οποία απευθυνόταν στους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΗ.ΚΟ στο Δήμο Λεμεσού στην οποία ανέφερε ότι επίσημη υποψηφιότητα είναι αυτή του κου Γιάννη Αρμεύτη με τη δικαιολογία ότι δεν είχε τεθεί άλλη υποψηφιότητα για τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψήφιου Αντιδημάρχου και μας καλούσε να πειθαρχήσουμε ψηφίζοντας τον κ. Γιάννη Αρμεύτη.

Αμέσως έστειλα φαξ στον Πρόεδρο του Κόμματος διαμαρτυρόμενη αλλά δεν έλαβα απάντηση. Προσπάθησα να μιλήσω και τηλεφωνικώς μαζί του αλλά και πάλι δεν ανταποκρινόταν.

Από την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες πριν από την εκλογή του Αντιδημάρχου, μέχρι και το τελευταίο λεπτό πριν την ψηφοφορία για την ανάδειξη του Αντιδημάρχου κάποια στελέχη του ΔΗ.ΚΟ είχαν επιδοθεί σε μια προσπάθεια σπάσιμου των νεύρων μου και καταρράκωσης του ηθικού μου.

Εύη Φ. Τσολάκη

Ανεξάρτητη Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λεμεσού

back to top