Προγραμματισμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού (24.04.2002)

Διά της παρούσης θα ήθελα τόσο εγώ όσο και εκ μέρους του συναδέλφου κου Λόλλου Γιωργαλλέτου να εκφράσω τη δυσαρέσκειά και την απογοήτευσή μας για τον τρόπο προγραμματισμού της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού

Διάφορες εισηγήσεις προς την Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού (01.03.2002)

Διά της παρούσης θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τις εισηγήσεις μου αναφορικά με θέματα τα οποία μπορεί να επιληφθεί η Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού και οι οποίες είναι οι ακόλουθες

Συντονισμός με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του και επικίνδυνη οικοδομή στην οδό Καποδίστρια (01.03.2002)

Διά της παρούσης θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις μου αναφορικά με θέματα τα οποία αφορούν και ήδη έχουν απασχολήσει την Πολεοδομική Επιτροπή.

Διάφορες εισηγήσεις προς της Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας (19.02.2002)

Μετά από πρότασή σας στη συνεδρίαση ημερομηνίας 6.2.2002 με την παρούσα επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας τις εισηγήσεις μου οι οποίες είναι οι ακόλουθες

back to top