Εισηγήσεις σχετικά με τον καθορισμό Λευκής Ζώνης στο Ζακάκι (10.07.2006)

Θεωρώ ότι το υπό εξέταση θέμα, η όλη φασαρία και το ξέσπασμα των κατοίκων της περιοχής Ζακακίου με αφορμή την Δ.Μ 230/05 (Ελευθέριος Παπαϊωάννου κ.α.)

Για τα εξώδικα πρόστιμα (08.05.2006)

Με αφορμή την επιβολή του ποσού των Λ.Κ.50,00 σαν πρόστιμο για ορισμένες περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης και της αντίδρασης του κόσμου, εισηγούμαι τα πιο κάτω

Αίτηση Δ.Μ 230.05 (Ελευθέριος Παπαϊωάννου κ.α.) (06.04.2006)

Προτού θέσω τις εισηγήσεις μου νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάποια θέματα τα οποία η ομάδα του ΔΗ.ΚΟ ήγειρε στην επιστολή της ημερομηνίας 8.3.2006 προς την Συντονιστική Επιτροπή Ζακακίο

Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Διατήρησης της Μνήμης των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας (25.11.2005)

Με την παρούσα επιθυμώ όπως παραθέσω κάποιες εισηγήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση

Αξιοποίηση της κοίτης του ποταμού Βαθκειά, παραπλεύρως του ξενοδοχείου HOLIDAY INN (05.10.2005)

Θέμα: Αξιοποίηση της κοίτης του ποταμού Βαθκειά, παραπλεύρως του ξενοδοχείου HOLIDAY INN

Δεύτερη επιστολή σχετικά με την μεταφορά του παζαριού Φραγκοκλησιάς στον χώρο στάθμευσης απέναντι (στην επίχωση) (12.07.2005)

Θέμα: Απόφαση για μεταφορά του παζαριού Φραγκοκλησιάς στον χώρο στάθμευσης απέναντι (στην επίχωση)

Επιστολή του Κ.Π. ΟΙ ΡΙΖΕΣ (11.04.2005)

Με την παρούσα σας παρακαλώ όπως στην επόμενη συνεδρίαση φροντίσετε ώστε να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και το ακόλουθο θέμα

Εισήγηση για αγορά βιβλίων από τον Δήμο και για συνεισφορά στο ΙΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Αγίου Αντωνίου) (11.04.2005)

Με την παρούσα σας παρακαλώ όπως στην επόμενη συνεδρίαση φροντίσετε ώστε να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη και τα ακόλουθα θέματα

Επιστολή σχετικά με την μεταφορά του παζαριού Φραγκοκλησιάς στον χώρο στάθμευσης απέναντι (στην επίχωση) (05.04.2005)

Θέμα: Απόφαση για μεταφορά του παζαριού Φραγκοκλησιάς στον χώρο στάθμευσης απέναντι (πάνω στην επίχωση)

back to top